MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 182582 là gì?

Mã bưu chính 182582 với Tên bưu chính là Trường ĐH Hàng Hải thuộc bưu cục 182581 tại địa chỉ Đường Lạch Tray, Phường Đồng Quốc Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 182582 với Tên bưu chính là Trường ĐH Hàng Hải thuộc địa bàn phường xã Đồng Quốc Bình (18253), thuộc Quận Ngô Quyền (1818), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 182582 ( Trường ĐH Hàng Hải ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: