MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 127748 là gì?

Mã bưu chính 127748 với Tên bưu chính là Trương Định 2 thuộc bưu cục 127740 tại địa chỉ Sô´413, Phố Trương Định, Phường Tân Mai quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 127748 với Tên bưu chính là Trương Định 2 thuộc địa bàn phường xã Tân Mai (12760), thuộc Quận Hoàng Mai (1270), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 127748 ( Trương Định 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: