MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 632597 là gì?

Mã bưu chính 632597 với Tên bưu chính là Trường DTNT Tây Nguyên thuộc bưu cục 631865 tại địa chỉ Khối 4, Phường Thành Nhất quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 632597 với Tên bưu chính là Trường DTNT Tây Nguyên thuộc địa bàn phường xã Thành Nhất (63186), thuộc Quận Buôn Ma Thuột (6310), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 632597 ( Trường DTNT Tây Nguyên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: