MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 232100 là gì?

Mã bưu chính 232100 với Tên bưu chính là Trường Giang thuộc bưu cục 232101 tại địa chỉ Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 232100 với Tên bưu chính là Trường Giang thuộc địa bàn phường xã Trường Giang (23210), thuộc Quận Lục Nam (2318), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 232100 ( Trường Giang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: