MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Trà Vinh (94)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 943930 là gì?

Mã bưu chính 943930 với Tên bưu chính là Trường Long Hòa thuộc bưu cục 943931 tại địa chỉ Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 943930 với Tên bưu chính là Trường Long Hòa thuộc địa bàn phường xã Trường Long Hoà (94393), thuộc Quận Duyên Hải (9439), thuộc Tỉnh / Thành phố Trà Vinh (94)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 943930 ( Trường Long Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: