MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 330100 là gì?

Mã bưu chính 330100 với Tên bưu chính là TT Lào Cai thuộc bưu cục 333489 tại địa chỉ Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 330100 với Tên bưu chính là TT Lào Cai thuộc địa bàn phường xã Cốc Lếu (33347), thuộc Quận Lào Cai (3334), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 330100 ( TT Lào Cai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: