MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 801290 là gì?

Mã bưu chính 801290 với Tên bưu chính là Từ Văn Tư thuộc bưu cục 801372 tại địa chỉ Đường Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 801290 với Tên bưu chính là Từ Văn Tư thuộc địa bàn phường xã Phú Trinh (80129), thuộc Quận Phan Thiết (8010), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 801290 ( Từ Văn Tư ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: