MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 383640 là gì?

Mã bưu chính 383640 với Tên bưu chính là Tủa Chùa thuộc bưu cục 383601 tại địa chỉ Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 383640 với Tên bưu chính là Tủa Chùa thuộc địa bàn phường xã Tủa Chùa (38360), thuộc Quận Tủa Chùa (3836), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 383640 ( Tủa Chùa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: