MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 313530 là gì?

Mã bưu chính 313530 với Tên bưu chính là Tùng Bá thuộc bưu cục 313531 tại địa chỉ Thôn Khuôn Làng, Xã Tùng Bá quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 313530 với Tên bưu chính là Tùng Bá thuộc địa bàn phường xã Tùng Bá (31353), thuộc Quận Vị Xuyên (3134), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 313530 ( Tùng Bá ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: