MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 591760 là gì?

Mã bưu chính 591760 với Tên bưu chính là Tuy Phước thuộc bưu cục 591701 tại địa chỉ Thôn Trung Tín 1, Thị Trấn Tuy Phước quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 591760 với Tên bưu chính là Tuy Phước thuộc địa bàn phường xã Tuy Phước (59170), thuộc Quận Tuy Phước (5917), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 591760 ( Tuy Phước ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: