MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 552456 là gì?

Mã bưu chính 552456 với Tên bưu chính là Tuyên Sơn 2 thuộc bưu cục 552471 tại địa chỉ Đường 2/9, Phường Hoà Cường Nam quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 552456 với Tên bưu chính là Tuyên Sơn 2 thuộc địa bàn phường xã Hoà Cường Nam (55245), thuộc Quận Hải Châu (5510), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 552456 ( Tuyên Sơn 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: