MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 924660 là gì?

Mã bưu chính 924660 với Tên bưu chính là U Minh Thượng thuộc bưu cục 924673 tại địa chỉ Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 924660 với Tên bưu chính là U Minh Thượng thuộc địa bàn phường xã Thạnh Yên (92467), thuộc Quận U Minh Thượng (9246), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 924660 ( U Minh Thượng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: