MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 581676 là gì?

Mã bưu chính 581676 với Tên bưu chính là UBND Phường Lê Lợi thuộc bưu cục 581672 tại địa chỉ Sô´54, Đường Đặng Tiến Đông, Phường Lê Lợi quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 581676 với Tên bưu chính là UBND Phường Lê Lợi thuộc địa bàn phường xã Lê Lợi (58135), thuộc Quận Kon Tum (5810), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 581676 ( UBND Phường Lê Lợi ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 581676
  • Tên bưu cục: UBND Phường Lê Lợi
  • Điện thoại:
  • Phường xã: Lê Lợi (58135)
  • Quận/huyện: Kon Tum (5810)
  • Tỉnh/thành phố: Kon Tum (58)
  • Địa chỉ: Sô´54, Đường Đặng Tiến Đông, Phường Lê Lợi