MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 558350 là gì?

Mã bưu chính 558350 với Tên bưu chính là UT VCKVMT thuộc bưu cục 557537 tại địa chỉ Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 558350 với Tên bưu chính là UT VCKVMT thuộc địa bàn phường xã Hoà Thọ Tây (55752), thuộc Quận Cẩm Lệ (5574), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 558350 ( UT VCKVMT ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: