MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 822303 là gì?

Mã bưu chính 822303 với Tên bưu chính là Uyên Hưng 8 thuộc bưu cục 822314 tại địa chỉ Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 822303 với Tên bưu chính là Uyên Hưng 8 thuộc địa bàn phường xã Uyên Hưng (82230), thuộc Quận Tân Uyên (8223), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 822303 ( Uyên Hưng 8 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: