MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 122908 là gì?

Mã bưu chính 122908 với Tên bưu chính là Văn Chỉ thuộc bưu cục 122909 tại địa chỉ Dãy nhà ., Khu tập thể Viện 198, Phường Mai Dịch quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 122908 với Tên bưu chính là Văn Chỉ thuộc địa bàn phường xã Mai Dịch (12280), thuộc Quận Cầu Giấy (1220), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 122908 ( Văn Chỉ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: