MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 291880 là gì?

Mã bưu chính 291880 với Tên bưu chính là Vân Cơ thuộc bưu cục 291881 tại địa chỉ Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 291880 với Tên bưu chính là Vân Cơ thuộc địa bàn phường xã Vân Cơ (29188), thuộc Quận Việt Trì (2910), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 291880 ( Vân Cơ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: