MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 158150 là gì?

Mã bưu chính 158150 với Tên bưu chính là Vạn Điểm thuộc bưu cục 158151 tại địa chỉ Sô´0, Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 158150 với Tên bưu chính là Vạn Điểm thuộc địa bàn phường xã Phú Minh (15815), thuộc Quận Phú Xuyên (1580), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 158150 ( Vạn Điểm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: