MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 582556 là gì?

Mã bưu chính 582556 với Tên bưu chính là Văn Lem thuộc bưu cục 582550 tại địa chỉ Thôn Đắk Xanh, Xã Văn Lem quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 582556 với Tên bưu chính là Văn Lem thuộc địa bàn phường xã Văn Lem (58255), thuộc Quận Đăk Tô (5825), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 582556 ( Văn Lem ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: