MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 246490 là gì?

Mã bưu chính 246490 với Tên bưu chính là Vân Nham thuộc bưu cục 246491 tại địa chỉ Thôn Phổng, Xã Vân Nham quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 246490 với Tên bưu chính là Vân Nham thuộc địa bàn phường xã Vân Nham (24649), thuộc Quận Hữu Lũng (2461), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 246490 ( Vân Nham ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: