MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 653584 là gì?

Mã bưu chính 653584 với Tên bưu chính là Vạn Ninh 6 thuộc bưu cục 653582 tại địa chỉ Thôn Ninh Mã, Xã Vạn Thọ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 653584 với Tên bưu chính là Vạn Ninh 6 thuộc địa bàn phường xã Vạn Thọ (65358), thuộc Quận Vạn Ninh (6535), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 653584 ( Vạn Ninh 6 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: