MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Bình (51)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 514328 là gì?

Mã bưu chính 514328 với Tên bưu chính là Văn Thủy thuộc bưu cục 514321 tại địa chỉ Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 514328 với Tên bưu chính là Văn Thủy thuộc địa bàn phường xã Văn Thủy (51432), thuộc Quận Lệ Thủy (5139), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Bình (51)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 514328 ( Văn Thủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: