MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 236410 là gì?

Mã bưu chính 236410 với Tên bưu chính là Vân Trung thuộc bưu cục 236411 tại địa chỉ Xóm 1, Xã Vân Trung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 236410 với Tên bưu chính là Vân Trung thuộc địa bàn phường xã Vân Trung (23641), thuộc Quận Việt Yên (2361), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 236410 ( Vân Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: