MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 187108 là gì?

Mã bưu chính 187108 với Tên bưu chính là Viện điều dưỡng Bưu điện 2 thuộc bưu cục 187102 tại địa chỉ Đường Lý Thánh Tông, Phường Vạn Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 187108 với Tên bưu chính là Viện điều dưỡng Bưu điện 2 thuộc địa bàn phường xã Vạn Sơn (18710), thuộc Quận Đồ Sơn (1871), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 187108 ( Viện điều dưỡng Bưu điện 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: