MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 209010 là gì?

Mã bưu chính 209010 với Tên bưu chính là Viêt Dân thuộc bưu cục 209014 tại địa chỉ Thôn Khê Thượng, Xã Việt Dân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 209010 với Tên bưu chính là Viêt Dân thuộc địa bàn phường xã Việt Dân (20901), thuộc Quận Đông Triều (2086), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 209010 ( Viêt Dân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: