MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 636730 là gì?

Mã bưu chính 636730 với Tên bưu chính là Việt Đức 4 thuộc bưu cục 638053 tại địa chỉ Thôn 22, Xã Cư Ning quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 636730 với Tên bưu chính là Việt Đức 4 thuộc địa bàn phường xã Ea Ning (63804), thuộc Quận Cư Kuin (6380), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 636730 ( Việt Đức 4 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: