MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 291820 là gì?

Mã bưu chính 291820 với Tên bưu chính là Việt Trì - Ga thuộc bưu cục 291821 tại địa chỉ Tổ 29, Khu phố Hồng Hà, Phường Bến Gót quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 291820 với Tên bưu chính là Việt Trì - Ga thuộc địa bàn phường xã Bến Gót (29182), thuộc Quận Việt Trì (2910), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 291820 ( Việt Trì - Ga ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: