MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 923231 là gì?

Mã bưu chính 923231 với Tên bưu chính là Vĩnh Bình Bắc thuộc bưu cục 923232 tại địa chỉ Ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 923231 với Tên bưu chính là Vĩnh Bình Bắc thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Bình Bắc (92323), thuộc Quận Vĩnh Thuận (9232), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 923231 ( Vĩnh Bình Bắc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: