MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thừa Thiên Huế (53)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 537160 là gì?

Mã bưu chính 537160 với Tên bưu chính là Vinh Hải thuộc bưu cục 537163 tại địa chỉ Thôn 3, Xã Vinh Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 537160 với Tên bưu chính là Vinh Hải thuộc địa bàn phường xã Vinh Hải (53716), thuộc Quận Phú Lộc (5371), thuộc Tỉnh / Thành phố Thừa Thiên Huế (53)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 537160 ( Vinh Hải ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: