MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 116963 là gì?

Mã bưu chính 116963 với Tên bưu chính là Vĩnh Hồ thuộc bưu cục 116947 tại địa chỉ Sô´123 C1, Dãy nhà B1, Khu tập thể Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 116963 với Tên bưu chính là Vĩnh Hồ thuộc địa bàn phường xã Thịnh Quang (11690), thuộc Quận Đống Đa (1150), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 116963 ( Vĩnh Hồ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: