MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 594035 là gì?

Mã bưu chính 594035 với Tên bưu chính là VĨNH KIM thuộc bưu cục 594033 tại địa chỉ Làng Đắc Tra, Xã Vĩnh Kim quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 594035 với Tên bưu chính là VĨNH KIM thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Kim (59403), thuộc Quận Vĩnh Thạnh (5940), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 594035 ( VĨNH KIM ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: