MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 172954 là gì?

Mã bưu chính 172954 với Tên bưu chính là Vĩnh Lập thuộc bưu cục 172953 tại địa chỉ Thôn Tú Y, Xã Vĩnh Lập quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 172954 với Tên bưu chính là Vĩnh Lập thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Lập (17295), thuộc Quận Thanh Hà (1727), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 172954 ( Vĩnh Lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: