MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 905101 là gì?

Mã bưu chính 905101 với Tên bưu chính là Vĩnh Qui thuộc bưu cục 905103 tại địa chỉ Sô´375 QL80, Ấp Vĩnh Qui, Xã Vĩnh Trinh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 905101 với Tên bưu chính là Vĩnh Qui thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Trinh (90509), thuộc Quận Vĩnh Thạnh (9050), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 905101 ( Vĩnh Qui ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: