MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 822474 là gì?

Mã bưu chính 822474 với Tên bưu chính là Vĩnh Tân 1 thuộc bưu cục 822477 tại địa chỉ Ấp 6, Xã Vĩnh Tân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 822474 với Tên bưu chính là Vĩnh Tân 1 thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Tân (82247), thuộc Quận Tân Uyên (8223), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 822474 ( Vĩnh Tân 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: