MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 911599 là gì?

Mã bưu chính 911599 với Tên bưu chính là Vĩnh Thuận Đông thuộc bưu cục 911594 tại địa chỉ Ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 911599 với Tên bưu chính là Vĩnh Thuận Đông thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Thuận Đông (91159), thuộc Quận Thị xã Long Mỹ (9115), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 911599 ( Vĩnh Thuận Đông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: