MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Bến Tre (6)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 931760
  • Tên bưu cục: Võ Thị Hiểu
  • Điện thoại: 871849
  • Phường xã: Hoà Nghĩa (93175)
  • Quận/huyện: Chợ Lách (9317)
  • Tỉnh/thành phố: Bến Tre (6)
  • Địa chỉ: Ấp Hưng Nhơn, Xã Hoà Nghĩa