MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 801660 là gì?

Mã bưu chính 801660 với Tên bưu chính là Võ Thị Sáu 1 thuộc bưu cục 801662 tại địa chỉ Đường Võ Thị Sáu, Phường Hưng Long quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 801660 với Tên bưu chính là Võ Thị Sáu 1 thuộc địa bàn phường xã Hưng Long (80166), thuộc Quận Phan Thiết (8010), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 801660 ( Võ Thị Sáu 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: