MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 803703 là gì?

Mã bưu chính 803703 với Tên bưu chính là Võ Xu 2 thuộc bưu cục 803707 tại địa chỉ Thôn 4, Thị Trấn Võ Xu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 803703 với Tên bưu chính là Võ Xu 2 thuộc địa bàn phường xã Võ Xu (80370), thuộc Quận Đức Linh (8037), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 803703 ( Võ Xu 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: