MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 904750 là gì?

Mã bưu chính 904750 với Tên bưu chính là VP BĐH Cờ Đỏ thuộc bưu cục 904667 tại địa chỉ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 904750 với Tên bưu chính là VP BĐH Cờ Đỏ thuộc địa bàn phường xã Cờ Đỏ (90466), thuộc Quận Cờ Đỏ (9046), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 904750 ( VP BĐH Cờ Đỏ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: