MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 333325 là gì?

Mã bưu chính 333325 với Tên bưu chính là VP BĐH Sa Pa thuộc bưu cục 333104 tại địa chỉ Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 333325 với Tên bưu chính là VP BĐH Sa Pa thuộc địa bàn phường xã Sa Pa (33310), thuộc Quận Sa Pa (3331), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 333325 ( VP BĐH Sa Pa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 333325
  • Tên bưu cục: VP BĐH Sa Pa
  • Điện thoại: 02143873788
  • Phường xã: Sa Pa (33310)
  • Quận/huyện: Sa Pa (3331)
  • Tỉnh/thành phố: Lào Cai (33)
  • Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa