MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Bình (51)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 511050 là gì?

Mã bưu chính 511050 với Tên bưu chính là VP BĐT Quảng Bình thuộc bưu cục 511151 tại địa chỉ Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 511050 với Tên bưu chính là VP BĐT Quảng Bình thuộc địa bàn phường xã Đồng Phú (51115), thuộc Quận Đồng Hới (5110), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Bình (51)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 511050 ( VP BĐT Quảng Bình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: