MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 904170 là gì?

Mã bưu chính 904170 với Tên bưu chính là VP BĐTT Ô Môn thuộc bưu cục 904009 tại địa chỉ Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 904170 với Tên bưu chính là VP BĐTT Ô Môn thuộc địa bàn phường xã Châu Văn Liêm (90400), thuộc Quận Ô Môn (9040), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 904170 ( VP BĐTT Ô Môn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: