MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 351110 là gì?

Mã bưu chính 351110 với Tên bưu chính là VP BĐTT Thành Phố Hòa Bình thuộc bưu cục 351013 tại địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 351110 với Tên bưu chính là VP BĐTT Thành Phố Hòa Bình thuộc địa bàn phường xã Phương Lâm (35100), thuộc Quận Hoà Bình (3510), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 351110 ( VP BĐTT Thành Phố Hòa Bình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: