MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 331269 là gì?

Mã bưu chính 331269 với Tên bưu chính là Xã Bản Cái thuộc bưu cục 331260 tại địa chỉ Thôn Cô Tông, Xã Bản Cái quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 331269 với Tên bưu chính là Xã Bản Cái thuộc địa bàn phường xã Bản Cái (33126), thuộc Quận Bắc Hà (3310), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 331269 ( Xã Bản Cái ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: