MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 564881 là gì?

Mã bưu chính 564881 với Tên bưu chính là Xã Đại Hồng thuộc bưu cục 564873 tại địa chỉ Thôn Ngọc Kinh Tây, Xã Đại Hồng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 564881 với Tên bưu chính là Xã Đại Hồng thuộc địa bàn phường xã Đại Hồng (56487), thuộc Quận Đại Lộc (5647), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 564881 ( Xã Đại Hồng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: