MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 382872 là gì?

Mã bưu chính 382872 với Tên bưu chính là Xã Mường Khong thuộc bưu cục 382871 tại địa chỉ Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 382872 với Tên bưu chính là Xã Mường Khong thuộc địa bàn phường xã Mường Khong (38287), thuộc Quận Tuần Giáo (3825), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 382872 ( Xã Mường Khong ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: