MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 385412 là gì?

Mã bưu chính 385412 với Tên bưu chính là Xã Nậm Tin thuộc bưu cục 385411 tại địa chỉ Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 385412 với Tên bưu chính là Xã Nậm Tin thuộc địa bàn phường xã Nậm Tin (38541), thuộc Quận Nậm Pồ (3853), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 385412 ( Xã Nậm Tin ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: