MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 332707 là gì?

Mã bưu chính 332707 với Tên bưu chính là Xã Ngải Thầu thuộc bưu cục 332701 tại địa chỉ Thôn Chin Chu Lìn, Xã Ngải Thầu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 332707 với Tên bưu chính là Xã Ngải Thầu thuộc địa bàn phường xã Ngải Thầu (33270), thuộc Quận Bát Xát (3325), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 332707 ( Xã Ngải Thầu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: