MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 156002 là gì?

Mã bưu chính 156002 với Tên bưu chính là Xã Ngọc Mỹ thuộc bưu cục 155800 tại địa chỉ Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 156002 với Tên bưu chính là Xã Ngọc Mỹ thuộc địa bàn phường xã Ngọc Mỹ (15580), thuộc Quận Quốc Oai (1557), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 156002 ( Xã Ngọc Mỹ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: