MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 384472 là gì?

Mã bưu chính 384472 với Tên bưu chính là Xã Pá Khoang thuộc bưu cục 384471 tại địa chỉ Tổ Bó, Xã Pá Khoang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 384472 với Tên bưu chính là Xã Pá Khoang thuộc địa bàn phường xã Pá Khoang (38447), thuộc Quận Điện Biên (3814), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 384472 ( Xã Pá Khoang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: